Oszczędność prądu jak dotąd nie była jeszcze taka prosta. Produkując własną energię możemy uniezależnić się w pewnym stopniu od wzrastających ich cen i niekiedy dostaw. Warunkiem koniecznym do tego spełnienia jest prawidłowe jej wykonanie, serwis i konserwacja.

Engineers use the infrared scanner is installed on the drone to check the heat, humidity, irradiance to analyze to make sure the system is working at full efficiency.