Niekiedy zachodzi konieczność sprawdzenia przez niezależną jednostkę: jakości wykonania, spójności z dokumentacją i przepisami czy też prawidłowym funkcjonowaniem danych urządzeń lub instalacji.

Staramy się obiektywnie podejść do każdego zadania, często znając problemy i trudności z ich wykonaniem.
Bierzemy pod uwagę zarówno obawy i wątpliwości Klienta jak i markę firmy, której obiekt wykonania jest nam przekazany do oceny.

Usługa ta najczęściej jest realizowana w trzech poniżej wymienionych obszarach:

Instalacje fotowoltaiczne

Sprawdzenia i kontrole instalacji elektrycznych

Ocena funkcjonalności i możliwości rozbudowy oraz szerszej integracji smart- home.

Budownictwo ogólne- badania termowizją izolacji cieplnej budynków.