Okresowe, lub odbiorcze sprawdzenie instalacji elektrycznej

potocznie zwane jako „pomiary” są kluczowym elementem dla bezpieczeństwa użytkowników, urządzeń jak i samej instalacji.
Jest to szczególnie ważne w bezpieczeństwie pożarowym domu, biura czy ogólnie budynku.

Pomiary elektryczne. Miernik sygnału. Oscyloskop
.

W myśl ustawy Prawo Budowlane, każdy właściciel lub zarządca obiektu budowlanego ma obowiązek okresowo (nie rzadziej niż 5 lat) przeprowadzać „coś takiego” i odpowiednio dokumentować.

Najczęściej jednak dowiadujemy się o tej konieczności wtedy, gdy zawierana jest umowa ubezpieczenia budynku lub obiektu, posiadającego instalację elektryczną. Pomiary instalacji elektrycznej są wymagane przez firmy ubezpieczeniowe, które uczciwie podchodzą do tematu.

Dlaczego uczciwie? Ano dlatego bo gdy dochodzi do ewentualnej szkody i zachodzi konieczność wypłaty odszkodowania, to Ubezpieczony nie jest zaskakiwany informacją (jest ona zapisana często „drobnym druczkiem”) o konieczności posiadania protokołu z pomiarów .

W takiej sytuacji Ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania.

Nawet wtedy, gdy zdarzenie kompletnie nie ma nic wspólnego z instalacją elektryczną.

Pomiary elektryczne- termowizja paneli fotowoltaicznych

Proponujemy kompleksowe i nieinwazyjne badania instalacji elektrycznych oraz urządzeń, dających szczegółowy ogląd ich stanu technicznego.

Bazując na doświadczeniu, solidnej wiedzy technicznej oraz nowoczesnych narzędziach pomiarowych jesteśmy w stanie wskazać miejsca szczególnie niebezpieczne pod względem pożarowym i dla życia lub zdrowia.
Zaplanować remonty, lub naprawy.
Sprawdzić parametry jakościowe sieci elektroenergetycznej oraz efektywność pod względem zużycia energii elektrycznej.

Zapraszamy do kontaktu.