Komunikacja inwertera PV

Interfejsem falownika może być:

  • diody
  • wyświetlacz podający podstawowe informacje
  • wyświetlacz posiadający wizualizację podstawowych procesów

Ponadto wszyscy producenci inwerterów fotowoltaicznych udostępniają podgląd parametrów na smartfonie, lub innym urządzeniu mobilnym.
Ponadto, często bardziej rozbudowany interfejs użytkownika z wieloma opcjami zarządzania i planowania, na komputerze stacjonarnym.

Podstawowe parametry jakie może pokazywać prosty wyświetlacz:

  • aktualna moc
  • łączna suma energii wyprodukowanej
  • napięcia i prądy po stronie AC i DC oraz częstotliwość po stronie AC
  • łączny czas pracy
  • błędy- często zakodowane numerycznie

Dodatkowo gdy falownik ma wbudowany już chociażby niewielki wyświetlacz, możliwe są zmiany niektórych parametrów.

Szczegóły zawsze są zawarte w istrukcji obsługi danego falownika.